VPA Opleidingen
Onze visie
Samenwerking
Onze service
Deskundigheid
Doelgroep
Langdurig werklozen
Gedrag en resultaat
Ons cursusaanbod
Opdrachtgevers
Contact
Contactformulier

  Ga er voor!

___________________________________________________________________

 VPA heeft een uniek project ontwikkeld voor de doelgroep langdurig werklozen.


 Er is aandacht voor zowel ratio als emotie, voor psychosociale educatie en voor

 coaching.

 Dit is een toegevoegde waarde voor een coaching dat erop gericht is de

 werkzoekende weer kansen te bieden op een respectvolle deelname aan het 

 arbeidsproces.


 Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 ♦ Psychosociale educatie (PSE) als voortraject

 ♦ Scholing en Coaching op gedrag en resultaat

 ♦ Stage (leerervaring)

 ♦ Werk

to Top of Page